Tutorial
Resources for learning and teaching Jawi script


Klinik Jawi di Radio IKIM.fm

Mari kita belajar Jawi melalui rancangan Klinik Jawi. Ikutilah siarannya di IKIM.fm pada setiap Hari Sabtu jam 10.00 pagi. Ianya dikendalikan oleh Encik Muhammad Suffian Bin Amrin bersama Tuan Haji Azman Bin Haji Ahmad, Pegawai Perancang Bahasa, DBP.

Rancangan ini ditaja oleh Perpustakaan Negara Malaysia, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. Sudah lebih setengah tahun ia bersiaran iaitu sejak 2 Jun 2012.

Dapatkanlah 40 modul, dengarkan 28 rakaman dan lihat 52 gambarajah untuk memudahkan proses pembelajaran tuan/ puan di sini.

01 Mengenal huruf jawi. Abjad Jawi Bahasa Melayu mengandungi 37 huruf
ا، ب، ت، ة، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ڠ، ف، ڤ، ق، ک، ڬ، ل، م، ن، و، ۏ، ء، ه، ي، ى، ڽ
Huruf ك Arab dan ک Jawi.
Gambar Tiada Nota
02 Huruf gubalan Melayu ada 6: ca (چ), nga (ڠ), pa (ڤ), ga (ڬ), va (ۏ) dan nya (ڽ) Gambar a
Gambar b
Tiada Nota
03 Mengenal garis duduk huruf Jawi. Garis duduk sesuatu huruf Jawi membantu kita menulis, membentuk dan menyambung huruf Jawi dengan baik. Gambar Audio Nota
04 Mengenal sifat-sifat huruf Jawi. Bertiang, terbaring, berkepala tirus, bersiku, berekor tanpa kepala, bergerigis (bergigi), berperut kempis, bertiang dan berperut, berkepala dan bertapak datar, bertapak lengkung, tegak dan bertangkai, berumah, tiada gigi. Gambar Audio Nota
05 Penyambungan/ perangkaian huruf. Tulisan Jawi ditulis DARI KANAN KE KIRI sama seperti tulisan Arab.
Jawi TIADA HURUF BESAR ATAU KECIL.
Kata sendi di dan ke ditulis RAPAT dengan perkataan selepasnya.
Cara menulis labu, di mana, ke tepi dalam tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
06 1. Kelompok Huruf Pemutus – 7 huruf yang BOLEH BERSAMBUNG sebelum, tetapi TIDAK BOLEH BERSAMBUNG selepasnya.
2. Kelompok Huruf Perangkai – 27 huruf BOLEH BERSAMBUNG sebelum dan selepasnya.
Cara menulis perkataan wad, pen, gigi di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
07 3. Huruf hamzah (ء) adalah satu-satunya huruf berumah. Ia TIDAK BOLEH BERSAMBUNG dengan huruf sebelum dan selepasnya.
Ia menumpang huruf alif, ya atau duduk di awang-awangan.
Cara menulis perkataan seibu, masalah dan baik di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
08 4. Kelompok Huruf di hujung kata.
Huruf ‘ta’ marbutah (ة) hanya bagi mengeja kata serapan Arab.
Huruf ‘ye’ (ى) untuk mengeja kata serapan Arab dan Inggeris.
Cara mengeja sunat, fatwa, isme, memfatwakan, memetabolismekan di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio Nota
09 Mengenal titik huruf. (Dengarkan DJ Sufian dan Ustaz Azman berlakon kisah Nujum Pak Belalang)
Panduan buat guru:
1. Besarkan saiz titik.
2. Jangan menyambung titik.
3. Tapak titik tiga.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
10 Di manakah kedudukan titik huruf ب ت ث ن ي ڽ ?
Di awal perkataan – paling kanan.
Di tengah perkataan – tengah-tengah penyambung huruf.
Di akhir perkataan – tengah-tengah rumah huruf.
Titik ج چ خ ش ض ظ غ ڠ ف ڤ ق ڬ kekal di tengah huruf di manapun ia berada
Gambar Audio Nota
11 Mengenal tanda baca. Tanda koma (،). Tanda koma bertitik (؛). Tanda petik. Tanda soal (؟). Tanda garis mereng.
Cara menulis:
Ada ubi ada batas;
Ada budi ada balas.
Bilakah berakhirnya Ramadhan?
Tun/ Tan Sri/ Datuk di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Tiada Nota
12 Angka Hindu: Ditulis dari KANAN KE KIRI ٩٨٧٦٥٤٣٢١٠
Angka Arab: Ditulis dari KIRI KE KANAN 0123456789
Abjad Arab ditulis DARI KANAN KE KIRI: ا ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن ش ع ف ص ق ر س ت ث خ ذ ض ظ غ .
Sistem Jawi menggunakan sistem penomboran Arab.
Contoh penulisan nombor sahaja: 11.8.2012
Contoh penulisan nombor + tulisan Jawi
Gambar a
Gambar b
Tiada Nota
13 Contoh-contoh penomboran: Menulis tarikh dan waktu di dalam aturcara program dan bilangan objektif sesuatu program di dalam bahasa atau tulisan Jawi. Gambar a
Gambar b
Tiada Nota
14 Dengarkan DJ Pian bersyair. Perlambangan bunyi vokal. ا، ي، ى، و، اي، او
Mengeja api, esa, ikan, ekor, ular, orang, padi, kira, rela, bom, koma, lusa, lagi, sati, nasionalisme, batu dan pidato di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio Nota
15 Mengenal sukukata terbuka dan tertutup.
Cara mengeja sukukata terbuka perkataan abu, esa, ela, ibu, obor, ubi, cara, rela, pipi, kota, bola, dosa, nasionalisme, sati, rugi, soto, ratu di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
E pepet tidak dilambangkan dengan huruf jawi.
Gambar Audio Nota
16 Sukukata tertutup.
Cara mengeja perkataan satu sukukata tertutup cap, men, sen, pin, kon, tun.
Cara mengeja perkataan dua sukukata tertutup artis, sampan, sempit, rendang, hampir, sotong, pantun di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Tiada Nota
17 1. Vokal [e] pepet TIDAK dilambangkan dengan apa-apa huruf Jawi.
2. Vokal [a] ditengah-tengah sukukata tertutup TIDAK dilambangkan dengan huruf alif. Pola [KVK]
Cara menulis jerebu, semperit, bas dan sampan di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
18 Diftong [au]:
Awal – اءو
Tengah dan akhir – او
Cara menulis perkataan rayau, sauna, aura di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Cuba eja audit, aur, auditorium, aisberg, aiskrim dan air.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
19 1. Diftong [ai]:
Awal – اءي
Tengah dan akhir – اي
2. Diftong [oi]:
Awal – اووي
Tengah dan akhir – وي
Cara menulis perkataan lebai, baiduri, aising boroi, boikot dan oidium di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
20 1. Perlambangan bunyi konsonan b, c, d, g, h, j, k, l.
Cara menulis kata jati Melayu; batu, cara, duku, gali, hari, jala, kaki, lalu di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
2. Perlambangan Konsonan ‘K’:
Kata jati Melayu = ق
Kata serapan Inggeris = ک
Cara menulis perkataan longgok, sesak, klinik, plastik di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
21 Perlambangan bunyi Konsonan ‘K’, m, n, ng dan p.
Cara menulis perkataan laksa, paksa, teksi, diksi, malam, tadi, nganga, para di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
22 Perlambangan bunyi konsonan r, s, sy, t, w, y, z, ny.
Cara menulis perkataan ragu, sudu, syor, tali, wau, yang, zapin dan nyanyi di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio Nota
23 Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Inggeris:
B, C, D, F, G, H
Cara mengeja perkataan blok, ciri, duti, filem, glob dan hidro di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio Nota
24 Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Inggeris:
J, K, L, M, N, P.
Cara mengeja perkataan jet, klon, lori, magis, nota dan plot di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio Nota
25 Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Inggeris:
R, S, SY, T, V, W, X.
Cara mengeja perkataan ros, sen, syif, tiket, volvo, wisel, xenon dan x-ray di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio i
Audio ii
Nota
26 Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Inggeris:
Y dan Z.
Cara mengeja perkataan yoyo dan zoo di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Arab:
gh, kh dan q.
Cara mengeja perkataan ghaib, Khamis dan Quran di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
27 Jenis Kata Dasar:
1. Ekasuku (satu sukukata)
2. Dua sukukata.
3. Tiga sukukata atau lebih.
Cara menulis perkataan keluasan, luas, jabatan, jabat, seekor, ekor, pen, buku dan basikal di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
28 Contoh-contoh kata dasar yang mempunyai satu sukukata, dua sukukata dan tiga sukukata atau lebih.
Cara menulis perkataan zoo, pen, van, wau, dan, buku, siri, sampan, dewan, mata, dahaga, fonetik, pahala, basikal, bakawali, matahari, manifestasi dan selesema di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
29 1.Huruf vokal alif TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI [a] apabila mengeja kata dasar ekasuku iaitu satu sukukata berpola [KVK]
2. Huruf vokal alif DIKEKALKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI [a] apabila mengeja kata dasar ekasuku iaitu satu sukukata yang bermula dengan HURUF WAU (و)
=> وا
Cara menulis perkataan zoo, mi, ma, jam, van, bas, Jun, sen, wau, wap, wang dan wad di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Gambar c
Audio Nota
30 Kata dasar dua sukukata:
1. Huruf vokal alif TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI [a] apabila mengeja kata dasar dua sukukata berpola [KVK]
2. Hukum EWA
Huruf vokal alif DIKEKALKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI [a] jika:
a) Sukukata pertama ialah sukukata terbuka [KV] vokal /e/ taling.
b) Sukukata kedua ialah sukukata tertutup [KVK] dalam bentuk ‘وا’ konsonan Wa (W/a/K)
Cara menulis perkataan rampas, sampan, langgar, lampam, lampu, jampi, lubuk, sisa, mewah, lewah, dewan dan lewat di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
31 Hukum EWA dua dan tiga sukukata.
Huruf vokal alif DIKEKALKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI [a] jika:
a) Sukukata pertama ialah sukukata terbuka [KV] vokal /e/ taling.
b) Sukukata kedua ialah sukukata tertutup [KVK] dalam bentuk ‘وا’ konsonan Wa (W/a/K)
Cara menulis perkataan tewas, rewang, gewang, sewat, perewah, kelewang, kedewas dan dewangga di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar a
Gambar b
Audio Nota
32 Hukum a/a + 12 Huruf Dua Sukukata: Terbuka, Terbuka.
=> BUANG/ TIADA HURUF ALIF PADA AKHIR PERKATAAN JIKA:
* Kata jati Melayu
* Sukukata pertama [KV] vokal /a/
* Sukukata kedua [KV] vokal /a/
* Konsonan terakhir [KV] terdiri daripada 12 huruf akronim ‘BETAPA SEGANNYA CIK JAM’ بتڤ سڬنڽ چيك جم
Cara mengeja perkataan raba, mata, sapa, rasa, raga, mana, hanya, baca, raya, baka, raja, nama, sama di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio Nota
33 Pemgukuhan Siri 32 – Hukum a/a + 12 Huruf Dua Sukukata: Terbuka, Terbuka.
=> BUANG/ TIADA HURUF ALIF PADA AKHIR PERKATAAN JIKA:
* Kata jati Melayu
* Sukukata pertama [KV] vokal /a/
* Sukukata kedua [KV] vokal /a/
* Konsonan terakhir [KV] terdiri daripada 12 huruf akronim ‘BETAPA SEGANNYA CIK JAM’ بتڤ سڬنڽ چيك جم
Cara mengeja perkataan ‘sama’ di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio Nota
34 Hukum a/a + 12 Huruf Dua Sukukata Terbuka, Terbuka
=> KEKALKAN HURUF ALIF PADA AKHIR PERKATAAN JIKA: (LAMPAU KAEDAH/ HUKUM)
* Kata serapan Inggeris atau Arab.
* Salah satu sukukatanya BUKAN [KV] vokal /a/
* Konsonan terakhir [KV] BUKAN terdiri daripada 12 huruf akronim ‘BETAPA SEGANNYA CIK JAM’ بتڤ سڬنڽ چيك جم
Cara mengeja Rabu, mati, sapu, rusa, nyonya, cucu, rayu, baku, dara, sara, mama dan lava di dalam bahasa atau tulisan Jawi.
Gambar Audio Nota
35 Hukum a/a + 12 Huruf TIGA Sukukata. Terbuka, Terbuka, Terbuka.
=> BUANG/ TIADA HURUF ALIF PADA AKHIR PERKATAAN
(Vokal ‘a’ pada akhir perkataan tidak dilambangkan dengan huruf alif.
Gambar Audio Nota
36 Kandungan: Gambar Audio Nota
37 Kandungan: Gambar Audio Nota
38 Kandungan: Gambar Audio Nota
39 Kandungan: Gambar Audio Nota
40 Kandungan: Gambar Audio Nota

Hits Last Updated Share this content
8562 15/04/2013 15:14

Terms & Conditions | Privacy | Contact Us | W3C Help | Login

Best viewed with Firefox 3.5 and above. Screen resolution 1280 X 1024
Copyright © 2006-2013. Ejawi.net. Developed by
Nik Muhammad bin Nik Abdul Kadir
ITQAN Network Management & Services

Ejawi applications available for free to all users who visit this site. Any use is subject to the terms and conditions set by the Ejawi. Ejawi not be liable for any claims due to the use of this site. Contact us at cmd_safhah [at] yahoo [dot] com